Rozhýbejme děti - Veselí i v pohybu

Evropský projekt v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Kód výzvy: 9/FMP/11b/N

Vyhlašovatel výzvy – Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem

Žadatel projektu: Veselí v pohybu, z.s.

Hlavní přeshraniční partner: Základná škola s materskou školou Vrbovce 147 

Projekt bude realizován v období: 1.5.2022 – 31.10.2022 (6 měsíců)

Celkové náklady projektu: 22.897 eur

Výše dotace: 18.892,95 eur  


Popis projektu
Partneři chtějí tímto projektem reagovat na současnou COVID situaci. V době karantén přestali lidé sportovat a nejvíce ohroženou skupinou se staly děti, které navíc trápí řada zdravotních a jiných potíží. Partneři proto uspořádají čtyřdenní sportovně-vzdělávací akci, kde pomohou prostřednictvím odborných seminářů, workshopů, aktivit a turnajů všem cílovým skupinám znovu najít cestu ke sportu. Vytvořit automatické pohybové návyky, zapojit děti ze ZŠ (ČR+SR), získat nové sociální kontakty a vytvořit plnohodnotné výstupy, které povedou k udržitelnosti získaných pohybových návyků a poznatků na této akci. Klíčový bude také přenos zkušeností a know-how mezi partnery, odborníky a všemi členy cílové skupiny. Půjde o inovativní přístup v pohybové oblasti řešící následky mimořádné epidemie COVID 19.