Služby

 • Zapůjčení sportovního vybavení.
 • Návštěvníci mají možnost si zapůjčit sportovní vybavení pro provoz beachového hřiště. Jedná se zejména o volejbalové míče, volejbalovou síť, branky pro beachfotbal, míč na beachfotbal, sadu na pétanque, fresbee, aj. 
 • Veškeré sportovní vybavení je k zapůjčení bezplatně na základě evidence vypůjčitele. 
 • Občerstvení
 • Zázemí pro rodiny s dětmi
 • Sprcha pro hráče
 • Všem návštěvníkům areálu Beach Panský dvůr je volně k dispozici sprcha sloužící pro opláchnutí po sportovních výkonech. 
 • Prosím dodržujte základy hygieny a ubezpečte se, že po Vašem odchodu neteče voda. Děkujeme!

Provozní řád

 1. Každý návštěvník areálu je povinen seznámit se a dodržovat návštěvní řád mobilního beachového hřiště (dále jen „hřiště“). 
 2. Hřiště může veřejnost využívat pouze v rámci otevírací doby.
 3. Vstup na hřiště je možný po zaplacení vstupného a na vlastní nebezpečí. 
 4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnost. 
 5. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny správce. 
 6. Na výzvu správce jsou návštěvnici hřiště povinni neprodleně tento prostor opustit.
 7. Na hřiště je zakázán vstup s láhvemi, sklenicemi či jiným obdobným materiálem.
 8. Hřiště je určeno pro provozování beachvolejbalu, beachfotbalu, beachházené, pétanque a k dalším obdobným sportovním aktivitám. Jakékoliv jiné aktivity podléhají povolení správcem. 
 9. Návštěvníci berou na vědomí, že hřiště a jeho vybavení je rekreační a tomu jsou povinni přizpůsobit styl hry. V případě poškození mantinelu nebo jiné části hřiště je škůdce povinen uhradit vzniklou škodu, a to v plném rozsahu. 
 10. V případě nepříznivého počasí se hřiště nepoužívá. Rozhodnutí o nepoužitelnosti hřiště je na správci. 
 11. Správce může při zhoršení kvality počasí nebo jiných okolností přerušit, případně ukončit užívání hřiště, a to bez nároku na vrácení vstupného. 
 12. Platí zákaz kouření na hřišti a přilehlém okolí (i podél vnějších mantinelů). 
 13. Rezervaci hřiště je nutné učinit nejméně 1 den předem. 
 14. Objekt je monitorovaný kamerovým systém městské policie. 
 15. Za odložené věci provozovatel neodpovídá.
 16. Na hřiště je zakázáno vstupovat v botách. 
 17. Stav hřiště je závislý na počasí, povětrnostních podmínkách a dalších okolnostech. Po skončení pronájmu nebo vstupu jsou povinni hráči hřiště upravit. Hřiště je provozovatelem udržovaná nárazově, provozovatel není povinen upravit plochu před jednotlivými bloky. 

Aktuality

Kompletní program Veselí v pohybu 2019

6. - 14. 9. 2019

Můžete se těšit na již 2. ročník sportovně kulturního festivalu Veselí v pohybu, který naváže na první úspěšný ročník.