Služby

 • Zapůjčení sportovního vybavení.
 • Návštěvníci mají možnost si zapůjčit sportovní vybavení pro provoz beachového hřiště. Jedná se zejména o volejbalové míče, volejbalovou síť, branky pro beachfotbal a míč na beachfotbal.
 • Veškeré sportovní vybavení je k zapůjčení bezplatně na základě evidence vypůjčitele. 
 • Zázemí pro rodiny s dětmi
 • Všem návštěvníkům areálu Beach Panský dvůr je volně k dispozici sprcha sloužící pro opláchnutí po sportovních výkonech. 
 • Prosím dodržujte základy hygieny a ubezpečte se, že po Vašem odchodu neteče voda. Děkujeme!

Provozní řád

 1. Každý návštěvník areálu je povinen seznámit se a dodržovat návštěvní řád mobilního beachového hřiště (dále jen „hřiště“).
 2. Hřiště může veřejnost využívat pouze v rámci otevírací doby od 9:00 ho do 22:00 hod.
 3. Vstup na hřiště je možný po zaplacení vstupného, a to na vlastní nebezpečí.
 4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnost.
 5. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny správce.
 6. Na výzvu správce jsou návštěvnici hřiště povinni neprodleně tento prostor opustit.
 7. Na hřiště je zakázán vstup s láhvemi, sklenicemi či jiným obdobným materiálem.
 8. Hřiště je určeno pro provozování beachvolejbalu, beachfotbalu, beachházené, pétanque a k dalším obdobným sportovním aktivitám. Jakékoliv jiné aktivity podléhají povolení správcem.
 9. Návštěvníci berou na vědomí, že hřiště a jeho vybavení je rekreační a tomu jsou povinni přizpůsobit styl hry. V případě poškození mantinelu nebo jiné části hřiště je škůdce povinen uhradit vzniklou škodu, a to v plném rozsahu.
 10. V případě nepříznivého počasí se hřiště nepoužívá. Rozhodnutí o nepoužitelnosti hřiště vydává správce.
 11. Správce může při zhoršení kvality počasí nebo jiných okolností přerušit, případně ukončit užívání hřiště, a to bez nároku na vrácení vstupného.
 12. Platí přísný zákaz kouření na hřišti a přilehlém okolí (i podél vnějších mantinelů).
 13. Objekt je monitorovaný kamerovým systém Městské policie Veselí nad Moravou.
 14. Provozovatel vyčlenil místo pro odložení věcí – šatny s uzamykatelnými skříňkami v blízkosti hřiště. V případě že návštěvník nevyužije tuto možnost, neodpovídá provozovatel za odložené věci.
 15. Na hřiště je zakázáno vstupovat v botách.
 16. Stav hřiště je závislý na počasí, povětrnostních podmínkách a dalších okolnostech. Po skončení pronájmu nebo vstupu jsou povinni hráči hřiště upravit. Hřiště je provozovatelem udržovaná nárazově, provozovatel není povinen upravit plochu před jednotlivými bloky.

Aktuality

Zahájení beachové sezóny 2023

od 1. 5. 2023  bude zahájen provoz beachového hřiště