Služby

 • Zapůjčení sportovního vybavení.
 • Návštěvníci mají možnost si zapůjčit sportovní vybavení pro provoz beachového hřiště. Jedná se zejména o volejbalové míče, volejbalovou síť, branky pro beachfotbal, míč na beachfotbal, sadu na pétanque, fresbee, aj. 
 • Veškeré sportovní vybavení je k zapůjčení bezplatně na základě evidence vypůjčitele. 
 • Občerstvení
 • Zázemí pro rodiny s dětmi
 • Sprcha pro hráče
 • Všem návštěvníkům areálu Beach Panský dvůr je volně k dispozici sprcha sloužící pro opláchnutí po sportovních výkonech. 
 • Prosím dodržujte základy hygieny a ubezpečte se, že po Vašem odchodu neteče voda. Děkujeme!

Provozní řád

 1. Každý návštěvník areálu je povinen seznámit se a dodržovat návštěvní řád mobilního beachového hřiště (dále jen „hřiště“). 
 2. Hřiště může veřejnost využívat pouze v rámci otevírací doby.
 3. Vstup na hřiště je možný po zaplacení vstupného a na vlastní nebezpečí. 
 4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnost. 
 5. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny správce. 
 6. Na výzvu správce jsou návštěvnici hřiště povinni neprodleně tento prostor opustit.
 7. Na hřiště je zakázán vstup s láhvemi, sklenicemi či jiným obdobným materiálem.
 8. Hřiště je určeno pro provozování beachvolejbalu, beachfotbalu, beachházené, pétanque a k dalším obdobným sportovním aktivitám. Jakékoliv jiné aktivity podléhají povolení správcem. 
 9. Návštěvníci berou na vědomí, že hřiště a jeho vybavení je rekreační a tomu jsou povinni přizpůsobit styl hry. V případě poškození mantinelu nebo jiné části hřiště je škůdce povinen uhradit vzniklou škodu, a to v plném rozsahu. 
 10. V případě nepříznivého počasí se hřiště nepoužívá. Rozhodnutí o nepoužitelnosti hřiště je na správci. 
 11. Správce může při zhoršení kvality počasí nebo jiných okolností přerušit, případně ukončit užívání hřiště, a to bez nároku na vrácení vstupného. 
 12. Platí zákaz kouření na hřišti a přilehlém okolí (i podél vnějších mantinelů). 
 13. Rezervaci hřiště je nutné učinit nejméně 1 den předem. 
 14. Objekt je monitorovaný kamerovým systém městské policie. 
 15. Za odložené věci provozovatel neodpovídá.
 16. Na hřiště je zakázáno vstupovat v botách. 
 17. Stav hřiště je závislý na počasí, povětrnostních podmínkách a dalších okolnostech. Po skončení pronájmu nebo vstupu jsou povinni hráči hřiště upravit. Hřiště je provozovatelem udržovaná nárazově, provozovatel není povinen upravit plochu před jednotlivými bloky. 

Aktuality

Zahájení beachové sezóny

5. 7. 2019 / 17:00

Oficiální zahájení provozu nového hřiště nejen na plážový volejbal, ale také na plážový fotbal nebo házenou.