Na základě krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví:

  • Není nutné při sportování na beachovém hřišti používat roušky
  • je nutné při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry
  • Není možné využívat vnitřní prostory (šatny, sprchy)

Provozovatel mobilního beachového hřiště nepřebírá zodpovědnost za dodržování opatření orgánů ochrany veřejného zdraví.

Více informací na: https://koronavirus.mzcr.cz/